Aktualności - projekt

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Harmonogram zajęć dostępny: tutaj

 

ZMIANA DO HARMONOGRAMU PROJEKTU „LEPSZY START...”

w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Nazwa Partnera Projektu: Stryszów

Prowadzący: mgr Kinga Szwaja-Klugowska

Nazwa zajęć: zajęcia logopedyczne

Podwód zmiany: wyjazd uczniów klasy 4, 5, 6 na wycieczkę całodniową

 

 

 

Termin realizacji (data, godzina)

Planowana liczba godzin

Uczestnicy

(klasy)

Miejsce realizacji

Forma zajęć

 

Przed zmianą

04.03.2020 8:00-8:45

1

Grupa 4/Klasa 4A

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie

Zajęcia logopedyczne

Po zmianie

11.03.2020 7:10-7:55

1

Grupa 4/Klasa 4A

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie

Zajęcia logopedyczne

Przed zmianą

04.03.2020 13:35-14:20

1

Grupa 5/Klasa 5A

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie

Zajęcia logopedyczne

Po zmianie

12.03.2020 7:10-7:55

1

Grupa 5/Klasa 5A

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie

Zajęcia logopedyczne

 

 

Projekt: "Lepszy start w przyszłość"

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.Gmina Stryszów realizuje projekt pn. "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów" współfinansowany w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział
w projekcie tj. 327 uczniów a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie
z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół. W szkole w Zakrzowie.:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
  • zajęcia terapeutyczne.

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Projekt został dofinansowany w kwocie 1 541 775,66 zł,w tym współfinansowanie UE stanowi 1 354 688,05 zł.

Całkowita wartość  projektu wynosi 1 625 625,66 zł.

Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia).

©2024 Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Szukaj